با نقش های تیمی بلبین آشنا شویم

نقش­های تیمی بلبین نتیجه بررسی علمی و حرفه­ای ده ساله دکتر مردیت بلبین است. او با کمک تیمش در تحقیقاتی که در دانشگاه هنلی انجام داد، به این نتیحه رسید که نوع رفتارهای افراد در تیم است که بروزدهنده نتایج متفاوت است و نه الزاما سطح توانایی ذهنی آن­ها.

کارگاه تخصصی  “بلبین  و کاربردهای آن در سازمان” توسط تیم بلبین برای افراد، تیم­ها و سازمان­های حرفه ای طراحی شده است.

درج دیدگاه

تماس با حامی