آخرین دوره گفتگوهای حساس به اتمام رسید

آخرین دوره گفتگوهای حساس در فصل تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد.
در این دوره که با حضور تعدادی از رهبران، مدیران و کارشناسان از صنایع مختلف در ۳ روز (۱۶ ساعت) در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، کلیه ماژول های آموزشی منابع اصلی شرکت Vitalsmarts آمریکا ارایه شد. با مشارکت خوب حضار، تمامی فعالیت های کلاسی و تمرین ها به بالاترین کیفیت اجرا شد. از نکات حایز اهمیت در این دوره تنوع حضار از سطوح مختلف و از صنایع مختلف بود که به ارتقا سطح کیفی مثال ها و بحث ها کمک کرد.

درج دیدگاه

تماس با حامی