تقدیر سازمانی

برگزاری دوره های رهبری

کارگاه آموزش رهبری اقتضای، یک دوره آموزشی بسیار تعاملی است که براساس تحقیقات علمی و سازمانی دکتر کن بلانچارد و همکارانش در موسسه کن بلانچارد کامپانیز برای مدیران صف طراحی شده است. و به آنها می آموزد که افراد را به بالاترین سطح عملکردشان برسانند، آنها را با انگیزه نگه دارند و احساس تعلق خاطرشان را به سازمان افزایش دهند.

ادامه مطلب

تماس با حامی