کومین زاد

(0)
دنبال کردن
درباره کسب و کار

راهکارهای انرژی های برق

0 دیدگاه

امتیازدهی به این شرکت دیدگاهی وجود ندارد

تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
مدیریت
فرهنگ سازمانی

کومین زاد (موقعیت شغلی فعال: 1)

تماس با ما
http://hamiup.ir/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=af21d

تماس با حامی